Polskie Towarzystwo Homeopatyczne

Zapraszamy na pierwsze spotkanie PTH poza Warszawą

Historia PTH

Historia Polskiego Towarzystwa Homeopatycznego sięga roku 1892. Wtedy to władze carskie w Warszawie zaakceptowały utworzenie „Warszawskiego Towarzystwa Zwolenników Homeopatji”…

Misja

Naszą misją jest promowanie homeopatii w Polsce oraz zrzeszanie i wspieranie polskich homeopatów.

Wizja

Pragniemy, żeby społeczeństwo było świadome korzyści zdrowotnych płynących ze stosowania homeopatii. 

Badania naukowe

Popularyzujemy wiedzę o badaniach naukowych w homeopatii.