Zarząd Polskiego Towarzystwa Homeopatycznego

ZARZĄD PTH w kadencji 2016-2018

  Wyłoniony na Walnym Zgromadzeniu PTH w dniu 21.11.2015

Zarząd PTH w osobach:

Prezes PTH - dr Tomasz Kokoszczyński

Wiceprezes PTH – dr Anna Iwanek-Zakrzewska

Członek Zarządu PTH – dr Maria Ostasiewicz-Misiuna


kontakt do PTH: tel. 605 541-078