Zarząd Polskiego Towarzystwa Homeopatycznego

ZARZĄD PTH w kadencji 2019-2021

  Wyłoniony na Walnym Zgromadzeniu PTH w dniu 10.11.2018

Zarząd PTH w osobach:

Prezes PTH - dr Tomasz Kokoszczyński

Sekretarz PTH – dr Anna Iwanek-Zakrzewska

Członek Zarządu PTH – dr Maria Ostasiewicz-Misiuna


kontakt do PTH: tel. 605 541-078