Konferencja: Homeopatia w Europie

Homeopatia w Europie 
- praktyka, idea, badania

Konferencja Homeopatyczna - 1. października 2011, godz. 1000 - 1800
 Instytut Historii, Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie

Polskie Towarzystwo Homeopatyczne

wraz z

Lubelskim Stowarzyszeniem Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów
Nadbałtyckim Stowarzyszeniem Homeopatów Lekarzy Farmaceutów i Weterynarzy
Polskim Towarzystwem Homeopatii Klinicznej
Pomorskim Stowarzyszeniem Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów
Stowarzyszeniem Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów Regionu Łódzkiego
Wielkopolskim Stowarzyszeniem Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów

zaprasza na konferencję: Homeopatia w Europie

organizowaną we współpracy z Europejskim Komitetem ds. Homeopatii (ECH)
oraz Międzynarodową Medyczną Ligą Homeopatyczną (LMHI).

Na konferencji przedstawiony zostanie praktyczny wpływ idei homeopatii w medycynie na przykładzie niektórych krajów europejskich oraz stan badań w tej dziedzinie.

Wykładowcami zaproszonymi na konferencję są eksperci z różnych krajów europejskich, którzy przedstawią swoje doświadczenie z zakresu homeopatii. Konferencja jest przeznaczona głównie dla polskich lekarzy i farmaceutów oraz zaproszonych gości zainteresowanych praktyką, ideą i badaniami w zakresie homeopatii.

Wykłady będą tłumaczone na język polski. Dostępne będą też materiały konferencyjne, które mogą stanowić przyszłą bazę informacyjną tematów związanych z homeopatią.

Dzień przed Sympozjum planowana jest konferencja prasowa z udziałem wykładowców.

Program Konferencji (kliknij) - oraz wersja pdf.pdf_button     Równolegle programyDa Vinci Learning
Piątek 30.09.2011
21:00 Świat w kropli wody

Sobota, 01.10.2011
19:30 To całkiem łatwe, Woda
20:00 Ściśle tajne: Woda. Badanie niewytłumaczalnego zjawiska

Niedziela, 02.10.2011
17:45 10 minut z nauką - Trzy stany skupienia wody
20:00 Potęga tęczy
TV w Da Vinci Learning

Zaproszeni wykładowcy:

Dr Ton Nicolai – Przewodniczący Europejskiego Komitetu ds. Homeopatii (ECH)
- opowie o działaniach Europejskiego Komitetu ds. Homeopatii na rzecz wspierania rozwoju homeopatii jako metody terapeutycznej funkcjonującej w systemach zdrowotnych Europy, promowania i ujednolicania standardów edukacji homeopatycznej, a także patronowania przez ECH badaniom naukowym w dziedzinie homeopatii.

Dr Thomas Peinbauer – Sekretarz Generalny Międzynarodowej Medycznej Ligi Homeopatycznej (LMHI). Przedstawi sytuację homeopatii w Austrii, kraju, z którego pochodzi i w którym praktykuje jako lekarz homeopata. Doktor Peinbauer zwróci szczególną uwagę na dobrze funkcjonującą edukację homeopatyczną w jego kraju oraz organizacje zrzeszające i wspierające lekarzy praktykujących tę metodę. Opowie o współpracy tych lekarzy ze szpitalami i oddziałami klinicznymi. W tym kontekście opowie również o badaniach prof. dr Michaela Frassa, który pracuje na co dzień z pacjentami stosując homeopatię, a jednocześnie przeprowadził np. znane badanie wykazujące pozytywne skutki zastosowania homeopatii z ciężką sepsą hospitalizowanych na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w Klinice Uniwersyteckiej w Wiedniu.

Dr Barbara Bichsel – praktykujący lekarz homeopata ze Szwajcarii, kraju, w którym w wyniku parlamentarnej inicjatywy obywatelskiej homeopatia zostaje wpisana do konstytucji.
Przedstawi wyjątkową sytuację polityczną i działania, które doprowadziły do ponownego włączenia homeopatii w zakres finansowania przez ubezpieczenia (finansowanie to zostało cofnięte w 2005 roku, w czasie gdy ukazał się artykuł w piśmie Lancet krytykujący homeopatię). Pani doktor, będąca aktywnie działającym członkiem Szwajcarskiego Stowarzyszenia Homeopatów, opowie również ze swojej praktyki jak wygląda codzienna praca lekarza stosującego homeopatię w tym kraju. Będzie to wyjątkowa możliwość posłuchania o tym jakie korzyści może przynosić homeopatia pacjentom, gdy lekarze nie są bezustannie atakowani i mogą ją swobodnie stosować w swoich gabinetach.

Rainer Lüdtke – dyplomowany statystyk i biometryk od wielu lat zajmujący się badaniami homeopatii, współautor pracy opublikowanej w 2008 roku, która stawia pod znakiem zapytania rzetelność wyborów dokonywanych przy ocenie badań homeopatii, również w publikacji Lancet z 2005 roku. Przedstawi badania kliniczne wykonane w tej dziedzinie, oraz przybliży problemy ich statystycznej oceny. Jak się okazuje z długoletnich badań Johna Ioannidisa medycyna konwencjonalna wcale nie jest taka czarno-biała jak to przedstawiają oponenci homeopatii. W tym kontekście również w badaniach z zakresu homeopatii powinniśmy baczniej przyjrzeć się odcieniom szarości, ponieważ statystycy w rzeczywistości rzadko mają do czynienia z bezwględnymi pojęciami „prawda” i „fałsz”.

Prof. Dr. Peter-Christian Endler – jest biologiem prowadzącym od wielu lat badania podstawowe z zakresu homeopatii. Uzyskane przez niego wyniki dotyczące wpływu wysokich potencji homeopatycznych na organizmy żywe zostały niezależnie potwierdzone w wielu badaniach wieloośrodkowych. Jest autorem nie tylko licznych badań z zakresu homeopatii, ale również książki Badania naukowe w homeopatii opisującej drogę naukowca w ten niezwykle ciekawy i fascynujący obszar. Prof. Endler przedstawi na Konferencji informacje dotyczące badań podstawowych w homeopatii.

Prof. Marcin Molski z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – zajmuje się fizyką teoretyczną podstaw homeopatii. W swoim wykładzie przedstawi badania teoretyczne dotyczące potencjonowania leku homeopatycznego, na podstawie równań quasi-kwantowych opisujących zmiany stężenia substancji aktywnej oraz rozpuszczalnika. W streszczeniu wykładu czytamy: „Wykazano, że homeopatyczny proces wytwarzania leku odtwarza zjawisko wzrostu organizmów żywych opisane uniwersalną funkcją Westa-Browna-Enquista. Ponieważ otrzymane równania są niezależne od typu potencjonowanej substancji, wprowadzono dualny model aktywności homeopatycznej: z jednej strony zależy ona od typu rozcieńczanej substancji, która decyduje o specyficznej aktywności leku, z drugiej – od nośnika (woda, etanol), który posiada zakumulowaną energię mogącą oddziaływać stymulująco na organizm, np. pobudzać funkcje życiowe lub aktywizować układ odpornościowy”. 

Z Polskiego Towarzystwa Homeopatycznego wystąpią:

Dr Ewa Czerwińska, pediatra, prezes PTH – przedstawi sytuację prawną homeopatii w Europie.

Dr Tomasz Kokoszczyński, specjalista medycyny rodzinnej, wiceprezes PTH – opowie o wartości zdrowienia dla prawidłowego funkcjonowania człowieka.

 

3Wiry3

Praktyka:
Homeopatię zapoczątkował ponad 200 lat temu Samuel Hahnemann – przypadkową próbą lekową przeprowadzoną na sobie samym. Przez kolejne 40 lat prowadził on wnikliwe badania i rozwijał metodę, która rozprzestrzeniła się w tym czasie z Niemiec na Europę i później na cały świat. Stało się tak nie w wyniku teorii, ale praktycznych rezultatów. I to właśnie efekty homeopatii są tym co wspiera homeopatię w dzisiejszej medycynie. Wielu pacjentów z całego świata odnosiło i każdego dnia odnosi korzyści z homeopatii – wbrew natarczywej opozycji sceptyków. To wsparcie pacjentów zaowocowało ustaloną pozycją homeopatii w systemach opieki zdrowotnej niektórych krajów europejskich. Wiele przykładów pokazuje, że współpraca w medycynie przynosi więcej korzyści niż wzajemne potyczki, a praktyczny odbiór homeopatii przez pacjentów wykracza poza ramy obecnie uznawanego modelu zdrowia. 

Idea:
Sytuacja homeopatii (szczególnie w Polsce) odzwierciedla dwoistość współczesnego świata i medycyny. Z jednej strony potępiana przez autorytety medyczne, z drugiej wybierana przez wielu pacjentów, którym przynosi korzyści. Prawdopodobnie najistotniejszą przyczyną niedoceniania homeopatii jest brak jej zrozumienia. Zrozumienie homeopatii wydaje się z kolei niemożliwe w ramach obowiązującego w medycynie biomedycznego modelu istoty ludzkiej. Konferencja stwarza doskonałą okazję do wyjaśnienia homeopatii nie tylko jako medycyny alternatywnej (CAM), ale o wiele bardziej jako alternatywnego sposobu podejścia do zdrowia.
(Alopatyczne) leczenie, mimo iż tak pomocne w wielu sytuacjach, w istocie samo z siebie nie tworzy zdrowia. Nie może i nie powinno zastępować samozdrowienia – prawdziwej przyczyny utrzymującej nas przy życiu. Zdrowie nie jest możliwe bez ciągłego budowania homeostazy. Homeopatia jawi się właśnie jako wyjątkowy sposób wspierania samozdrowienia i poprawiania równowagi homeostatycznej, przez co prowadzi do budowania wewnętrznego zdrowia (salutogenezy).

Badania:
W dzisiejszym świecie dowody naukowe są niezwykle ważne. Wiemy z historii medycyny jak bardzo takie podejście pomogło w odrzuceniu wielu nieskutecznych sposobów leczenia. Homeopaci nie są przeciwko takiej drodze. Wręcz odwrotnie – Hahnemann był w rzeczywistości pierwszym lekarzem w historii medycyny, który prowadził regularne obserwacyjne badania kliniczne na ochotnikach. Jego racjonalny sposób myślenia doprowadził go do odważnego występowania przeciwko ówcześnie stosowanym metodom „leczenia”, jak np. zagrażające życiu upusty krwi, czy środki „oczyszczające”.
Obecnie liczni badacze dostarczają dowodów potwierdzających skuteczność homeopatii. Jednym z zadań konferencji jest przekazanie aktualnego stanu badań homeopatycznych. Z drugiej strony, wiele z tych badań jest odrzucanych nie z powodu ich faktycznej złej jakości, ale z powodu niezgodności z obowiązującym obecnie w medycynie modelem zdrowia. Takie podejście prowadzi do braku akceptacji oraz metodologicznych skrótów jak to miało miejsce np. w studium Shanga, zamieszczonym w piśmie Lancet w 2005 roku.
Z powodu indywidualizacji doboru środków homeopatycznych i specyficznego sposobu działania homeopatii, prowadzenie takich badań jest rzeczywiście znacznie utrudnione, jednak te, które przeprowadzono do tej pory w dużej mierze potwierdzają skuteczność homeopatii.

3Wiry3