POSIEDZENIA PTH

Posiedzenia PTH odbywają się w soboty
w Bibliotece Multimedialnej przy ul. Tynieckiej 40 w Warszawie.

Początek posiedzenia godz. 10.30

Dla członków PTH, regularnie opłacających składki udział w posiedzeniach wynosi 20,-zł.

Dla osób spoza stowarzyszenia opłata za udział w posiedzeniu wynosi 50,-zł.

Prosimy o potwierdzanie udziału w spotkaniu na adres mailowy:


NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE PTH:


Najbliższe posiedzenie PTH:

11.06.2016 - 10:30, Biblioteka Multimedialna, Tyniecka 40 w Warszawie

Dzień Otwarty Polskiego Towarzystwa Homeopatycznego - rejestracja od godz. 10:00

(Wstęp wolny)

  • Choroby przewlekłe w homeopatii

    Model choroby w ujęciu Hahnemanna

  • Homeopatia - odmienne podejście do zdrowia

    Relacje o aktualnym stanie wiedzy, badań i stosowania homeopatii

 kontakt: tel. 605 541 078