Inne stowarzyszenia homeopatyczne

 Odnośniki do stron innych stowarzyszeń homeopatycznych.

Pokaż: 
1   Link   Wielkopolskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów
(WSHLiF)
2   Link   Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej
(PTHK)
3   Link   Europejski Komitet ds. Homeopatii (ECH)
European Committee for Homeopathy (ECH)
4   Link   Międzynarodowa Medyczna Liga Homeopatyczna
Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI)
5   Link   Brytyjski Fakultet Homeopatii
British Faculty of Homeopathy
6   Link   GIRI
GIRI jest stowarzyszeniem naukowym badającym niskie rozcieńczenia.